dijous, 15 de març de 2012

RAR

Très rare...així qualifica el Bonnier, el llibre de classificació per antonomàsia, al romaní blanc: rar.

El romaní floreix en blau. Un blau vaporós i fugiser, que va apavaigant-se a mesura que la flor atansa la maduresa. Però, excepcionalment, es troben romanís que floreixen en blanc: són espectaculars.

La flor, alba, és màgica: transmet puresa, realment. A mí m´ha impactat trobar aquest exemplar, dalt de la nostra punta. N´hi ha, però algún més al pla...és el romaní de les fades.