dissabte, 17 de març de 2012

PER A TENYIR: LA BUFALAGA

El mon és prou explícit: Thymelaea tinctoria.
És la bufalaga.

Dóna nom a la familia a la qual pertany: Timeleàcies. Es pot tenyir amb ella: té extractes per a tal finalitat. Però també és medicinal, encara que conté substàncies capaces de provocar la mort. És un potentíssim purgant.

Mort i guariment: tant a prop un de l´altre.
És de distribució sahariana: és a dir, quan apareix a un territori, indica la progressiva desertització de la zona.