divendres, 9 de març de 2012

EL MORRÓ

Stellaria media, el morró. Una caprifoliàcia indicadora de terres rics en nitrats...increïble. Sóc feliç: ha aparegut al nostre hort. Ho estem aconseguint: la terra s´està enriquint amb les nostres aportacions d´humus i fems. Aquesta mala herba és doncs benvinguda a casa nostra: ens mostra que la feina dóna fruit, que no és en va. Gràcies, morró, la castellana pamplina.
Es pot menjar, aprofitant els brots frescos, en sopa o com amanida. I també és bona com a ferratge per animals.