dimarts, 22 de maig de 2018

LA CABELLERA DE VENUS

Només als racons on ragi una font trobaràs la cabellera de Venus, Adiantum capillus-veneris.

diumenge, 13 de maig de 2018

L'HERBA DE PLATA

Glauca, pilosa i vital, talment platejat tresoret: l'herba de plata o argirolobi. Argyrolobium zanonii.

dijous, 10 de maig de 2018

BERGERET

O ravenell. Se'l coneix pels fruits globulosos i arrugats. I per cert desordre vital a l'ordenació dels pètals... Rapistrum rugosum.

dilluns, 7 de maig de 2018

TRASPIC DE CAMP

El pom blanc resalta entre les herbes. Thlaspi arvense, el traspic de camp, sembla surar al mar verd de l'oliverar.

dissabte, 5 de maig de 2018

LA PALOMETAPreciosa tonalitat glauca a fulles i tijes i un arc de Sant Martí a les petites flors agrupades en inflorescències morades, rosades i amb una taca groga. Platycapnos spicata, la palometa.

divendres, 4 de maig de 2018

HERBA FELERA

Está claro que el factor principal en la expansión de las especies es la lluvia. Y como llueve, pues aparecen en La Sisquella vegetales nunca vistos antes. Es el caso de la Labiada Ajuga chamaepitys, de la cual he identificado tres individuos en el canalillo central del camino. Se le llama herba felera y al parecer tiene propiedades contra la hidropesía, palabra ésta que engloba dolencias de origen diverso pero en general tendentes a la retención de líquidos. No se sabe mucho de ella...

dissabte, 19 d’agost de 2017

UNGLA DEL DIABLE

O de canari, segons com t'hagis aixecat al matí i optis per un tarannà apocalíptic o integrat. Determinant l'obertura estelada dels aquenis. Rhagadiolus stellatus.

dilluns, 14 d’agost de 2017

CARRÍS

Més esbelt que la canya de riera, el carrís s'esten per les vores inundables dels ecosistemes aquàtics. Phragmites australis és refugi, laberint...

diumenge, 13 d’agost de 2017

L'HERBA DE LES CAGARRINES

Amb aquest simpàtic nom, i amb altres també descriptius de les seves nombroses activitats terapèutiques, es coneix a Lythrum salicaria. Viu a la vora del pantà.

dijous, 10 d’agost de 2017

PEU DE LLOP

Lycopus europaeus. Peu de llop, Labiada sense olor. Habita terrenys inundats periòdicament.