dijous, 5 d’abril de 2012

PIXAGOSSOS

Comença la fructificació de les gramínies. Les espigues, ja una mica daurades, donen esperança de collita. Aquestes són molt abundants; però les gramínies no són el meu fort, i tinc que investigar per saber el gènere a i l'espècie a la qual pertanyen.
Gràcies a l'amic de Verde y Cordial, sabem que és Hordeum murinum, els pixagossos. Que es diu pixagossos ho sabem gràcies a Pauper.