dissabte, 28 d’abril de 2012

CERVELLS VEGETALS


Juglans regia, la noguera. En temps antics, molt abundant a la zona, per l'explotació de la seva fusta; però unes malaurades tempestes van arrossegar arbres, terra, vida, ja fa molts anys.
N'hi ha, però, encara, exemplars magnífics. Amb els seus aments masculins, els llargs, més curts els femenins.
I els fruits, a la tardor: les nous, tant magníficament semblants a un cervell humà.