dilluns, 17 d’octubre de 2011

MIL NOMS DE L'AMETLLA


L'ametller, arbre omnipresent. Resistent com un supervivent etern, ancorat a la seva terra resseca i argilosa. Tot li és ben igual: el fred, la calor, el vent...torna i torna, cada any, a florir amb una generositat i una abundor desinteressada.
Prunus amygdalus. Atmelles, aumelles, omelles, ametles...tantes paraules per a un sol fruit, tant preuat era que tenia l'honor de ser anomenat amb tanta abundor segons les terres.
Però compte: l'honorable fruit pot esdevenir cruel: les ametlles amargues poden matar. Contenen àcid cianhídric, i vint fruits poden causar la mort. Amargues com una mala cosa...