dissabte, 18 de juny de 2016

BORRATJA BLANCA

Blanca varietat de la borratja, amb fulles turgents, frescals, apetitoses...Borago officinalis var. alba.