dijous, 27 de juny de 2013

PETIT FLAMBOYANT

Cesalpinia pulcherrima, el petit Flamboyant. Un arbre que pertany a la familia de les Papil.lonàcies, d'origen tropical. Aquest, que viu a un carrer de La Palma, és petit. Però la seva exuberant floració no passa desapercebuda.