divendres, 24 de maig de 2013

CUNIELLS

Silene vulgaris. Una Cariofilàcia espectacular, que de vulgar no en té res de res. Té molts noms comuns: cuniells, trons. Aquest darrer ve perquè els nens solien jugar a esclafir les flors al palmell de la ma: peten, com petits trons vegetals.