dilluns, 5 de novembre de 2012

TORNANT AL CICLE DE LA VIDA

Un Zigomicet: Spinellus fusiger. Creix sobre els excrements, -en aquest cas de gos-, descomposant-los lentament en presència d'humitat. La tardor plujosa accelera els processos. La vida es renova continuadament. No hem, ho hauríem, de patir per res...