dimarts, 12 de juny de 2012

HUMITAT

Cerquem, ja a prop de l´estiu, llocs d´humitat. Unic recurs de la vida, l´aigua ens dóna el que promet.

Equisetum sp. Les vares arcaiques, primitives, s´obriran en ventall de fulles primigènies, cilíndriques. Aigua...
Equisetum ramisissimum ?