dijous, 8 de setembre de 2011

EL JOVE FREIXE

Per bé que encara és petit, us presento el nostre freixe. També podem trobar algun exemplar silvestre per la zona. Hi ha vàries espècies de freixes, i el nostre, no sabem a quina pertany.

Aquests arbres poden assolir grans tamanys. Una característica que permet diferenciar-lo és que té les fulles oposades; veureu, jo tinc tendència a confondre´l amb la servera, que té les fulles quasi idèntiques...però alternes.


Cuidarem bé el nostre petit freixe, arbre sagrat des de l´antiguitat.